Streaming

Med hjälp av denna teknik kan du sprida innehållet på ett event, föreläsning eller musikuppträdande LIVE till alla som inte kan närvara. Vi har enklare lösningar och mer avancerade lösningar för att sprida innehållet. Vi kan erbjuda både enkamera- och flerkameraproduktioner. Kontakta oss så skräddarsyr vi utefter din budget.

Skicka förfrågan!

Vi är nyfikna på ditt projekt!

Vi utför uppdrag i hela Sverige. Bland annat Stockholm, Göteborg och Kalmar.